L
L

保持存在感

曾经觉得规律生活离我很远,总是把规律与自律,自醒,约束,控制联系起来,觉得自己不会也不可能有那种恒心与狠心,现在日子过的久了才发现,每个人都需要规律的生活,规律不见得每天都要早起晚睡定点吃饭,规律就是不要三天早起两天晚起,要七天都保持一个时间晚起,规律就是今天和这个星期和上个月节奏都是一样的~

留学就像是个放大镜,即便不想,你还是有足够的时间把周围的人仔仔细细的看个遍,当然,也被人看了个仔仔细细,越看看周围的人就越觉得,人性如此,充斥着软弱,逃避和怯懦,世界终究是资本主义的,个人能力决定社会价值,共产社会纯粹扯淡,谁会和一群猴子一起大锅共荣,按需分配~

环境再恶劣,电影还是少不了的,都是看戏,不如看点加工剪辑的戏~

p547574189

p1730528495

最大的感觉就是阿诺州长有点过于脱离人民群众装逼了~

p1695181672

拍电影这事还是交给外国导演吧,基本上,中国大部分电影演员离集体转行电视剧行业不远了~

p1645227865

一开始看到一片海,镜头一拉是一个湖,再一拉是一杯水,就是这个效果基本上,没人活着的片,可以算是cult片了吧

s10470861

总有些演员穷与一生想摆脱琼瑶女朗的名号,总有些豆瓣小资的评分矫情劲让人发指,这个片是该被遗忘~

p672737349

只能说,不是每部台湾电影都合我胃口

p1685867307

<p><font size="2" face="微软雅黑">有一种挑剌的方式叫,此片是MV导演拍的</font></p> <p><a href="http://ivanbuaa.files.wordpress.com/2012/11/p1137591422.jpg"><img style="background-image:none;border-bottom:0;border-left:0;margin:0 auto 10px;padding-left:0;padding-right:0;display:block;float:none;border-top:0;border-right:0;padding-top:0;" title="p1137591422" border="0" alt="p1137591422" src="http://ivanbuaa.files.wordpress.com/2012/11/p1137591422_thumb.jpg" width="166" height="244" /></a></p> <p><font size="2" face="微软雅黑">有些电影就是为了让你爽上两个小时,别想太多,续集就是证明</font></p> <p><a href="http://ivanbuaa.files.wordpress.com/2012/11/p1597498929.jpg"><img style="background-image:none;border-bottom:0;border-left:0;margin:0 auto 10px;padding-left:0;padding-right:0;display:block;float:none;border-top:0;border-right:0;padding-top:0;" title="p1597498929" border="0" alt="p1597498929" src="http://ivanbuaa.files.wordpress.com/2012/11/p1597498929_thumb.jpg" width="173" height="244" /></a></p> <p><font size="2" face="微软雅黑">有些片烂到你不想说看过</font></p> <p><font size="2" face="微软雅黑"><a href="http://ivanbuaa.files.wordpress.com/2012/11/p453722316.jpg"><img style="background-image:none;border-bottom:0;border-left:0;margin:0 auto 10px;padding-left:0;padding-right:0;display:block;float:none;border-top:0;border-right:0;padding-top:0;" title="p453722316" border="0" alt="p453722316" src="http://ivanbuaa.files.wordpress.com/2012/11/p453722316_thumb.jpg" width="166" height="244" /></a></font></p> <p><font size="2" face="微软雅黑">此片在中国永无天日,不枉挂了上百小时的龟速BT</font></p> <p><a href="http://ivanbuaa.files.wordpress.com/2012/11/p1089392399.jpg"><img style="background-image:none;border-bottom:0;border-left:0;margin:0 auto 10px;padding-left:0;padding-right:0;display:block;float:none;border-top:0;border-right:0;padding-top:0;" title="p1089392399" border="0" alt="p1089392399" src="http://ivanbuaa.files.wordpress.com/2012/11/p1089392399_thumb.jpg" width="166" height="244" /></a></p> <p><font size="2" face="微软雅黑">复联背影知识补充第一集,这个队长有点扯~</font></p> <p><a href="http://ivanbuaa.files.wordpress.com/2012/11/p1455165346.jpg"><img style="background-image:none;border-bottom:0;border-left:0;margin:0 auto 10px;padding-left:0;padding-right:0;display:block;float:none;border-top:0;border-right:0;padding-top:0;" title="p1455165346" border="0" alt="p1455165346" src="http://ivanbuaa.files.wordpress.com/2012/11/p1455165346_thumb.jpg" width="166" height="244" /></a></p> <p><font size="2" face="微软雅黑">复联背影知识补充第二集,</font><font size="2" face="微软雅黑">比绿巨人还神奇的是他那永不撑破的短裤</font></p> <p><a href="http://ivanbuaa.files.wordpress.com/2012/11/p1346531684.jpg"><img style="background-image:none;border-bottom:0;border-left:0;margin:0 auto 10px;padding-left:0;padding-right:0;display:block;float:none;border-top:0;border-right:0;padding-top:0;" title="p1346531684" border="0" alt="p1346531684" src="http://ivanbuaa.files.wordpress.com/2012/11/p1346531684_thumb.jpg" width="184" height="244" /></a></p> <p><font size="2" face="微软雅黑">复联背影知识补充第三集,两个绿巨人,此片据说李安出手,果然术业有专攻啊</font></p> <p><a href="http://ivanbuaa.files.wordpress.com/2012/11/p1441145207.jpg"><img style="background-image:none;border-bottom:0;border-left:0;margin:0 auto 10px;padding-left:0;padding-right:0;display:block;float:none;border-top:0;border-right:0;padding-top:0;" title="p1441145207" border="0" alt="p1441145207" src="http://ivanbuaa.files.wordpress.com/2012/11/p1441145207_thumb.jpg" width="166" height="244" /></a></p>  <p><font size="2" face="微软雅黑">复联背影知识补充第四集,其实反派组成很单纯,一度把情节想复杂了</font></p> <p><a href="http://ivanbuaa.files.wordpress.com/2012/11/p1187020899.jpg"><font size="2" face="微软雅黑"></font><img style="background-image:none;border-bottom:0;border-left:0;margin:0 auto 10px;padding-left:0;padding-right:0;display:block;float:none;border-top:0;border-right:0;padding-top:0;" title="p1187020899" border="0" alt="p1187020899" src="http://ivanbuaa.files.wordpress.com/2012/11/p1187020899_thumb.jpg" width="171" height="244" /></a></p> <p><font size="2" face="微软雅黑">这个年代,连棒子电影都有超过国产片的趋势了</font></p> <p><a href="http://ivanbuaa.files.wordpress.com/2012/11/p1558393434.jpg"><img style="background-image:none;border-bottom:0;border-left:0;margin:0 auto 10px;padding-left:0;padding-right:0;display:block;float:none;border-top:0;border-right:0;padding-top:0;" title="p1558393434" border="0" alt="p1558393434" src="http://ivanbuaa.files.wordpress.com/2012/11/p1558393434_thumb.jpg" width="166" height="244" /></a></p> <p><font size="2" face="微软雅黑">大幕落下,为了蝙蝠侠不能不看~</font></p> <p><font size="2" face="微软雅黑">感觉还看了很多片,又搞不准哪些是之前看哪些是之后看,现在的智力水平已经管理不了这些琐碎生活细节了~听说无级2要来了,想到六年前的那个宿舍集体放无级的夜晚,这难道是噩梦的轮回么~</font>